InhaltDe Chronoskop® van Aken

Man sieht nur, was man weiß” oftewel "men ziet alleen dat wat men kent" – dit inzicht vormde de basis voor het besluit om de wijk rond de palts van Aken weer zichtbaar te maken. Het was van begin af aan duidelijk dat naast de bouwkundige maatregels ter verbetering van de niet bebouwde ruimte rondom het cultureel werelderfgoed Dom van Aken, ook aandacht moest worden besteed aan de betekenis en geschiedenis van de stad. De openbare ruimtes zouden het verhaal moeten vertellen,  want alleen ingewijden herkennen de geschiedenissporen en de bijzonderheden van een stad.

Samen met tentoonstellingsmaakster Monika Müller-Rieger werd een concept ontworpen. Het resultaat zijn zes chronoscopen; ca. 2,50 m hoge steles met animatiefilmpjes over de stad. Op die manier heeft de voorbijganger toegang tot informatie over lokale bijzonderheden, de betekenis ervan, de geschiedenis en de ontwikkeling door de eeuwen heen.

 

Bild Stadt AachenDe zes thema's zijn:

  • De Dom – waarvan de centrale bouw, het octogoon, terug te leiden is op Karel de Grote
  • Het huidige stadhuis – de voormalige Aula Regia, het representatieve bouwwerk van de Karolingen
  • De palts – waarin de geestelijke en wereldlijke macht samenkomen
  • De Granustoren – de in goede staat behouden gebleven toren van de palts, waarvan de originele functie een raadsel is.
  • De Capitulare de Villis – de verordening met de beleidslijnen voor het kroongoed, met een bijzonder veelzijdige lijst van voedingsgewassen en geneeskrachtige planten.
  • De mineraal thermale bronnen – al belangrijk voor de Romeinen, daarna voor de Karolingen en ook nu nog voor Aken

In de chronoscopen worden animatiefilmpjes getoond die ongeveer 2 minuten duren. Hierin wordt wetenschappelijk relevante en actuele informatie spelenderwijze verteld. Drie personen kunnen tegelijkertijd in de ‘kijkgaten’ van de chronoscoop kijken en op die manier met elkaar in gesprek komen. De ‘kijkgaten’ zijn op drie verschillende hoogtes aangebracht, waardoor ook kinderen en mensen in een rolstoel kunnen meekijken.

De chronoscopen zijn nauw verbonden met de locaties van de Route Charlemagne, o.a. het Centre Charlemagne, de Dom met de Dominfo (trefpunt voor bezoekers) en inhoudelijk hierop afgestemd. In de aftiteling van de filmpjes wordt tevens gewezen op de openbaar toegankelijke historische bouwwerken en de verschillende musea en informatiepunten die dieper op het thema ingaan.

De stadsgeschiedenis en passant

De chronoscopen vormen een laagdrempelige manier om de stadsgeschiedenis te vertellen. Bezoekers komen ze quasi toevallig tegen in de stad. Nieuwsgierigheid wordt gewekt omdat men in iets dat verborgen is, kan kijken en de animatiefilmpjes staan op één lijn met het kijkgedrag van kinderen en jongeren. 

Een nieuwe ontwikkeling voor Aken

De Chronoskop® is een innovatie voor de stad Aken. In welke andere stad zijn dit soort visuele elementen in de openbare ruimte te zien, waarin meerdere personen tegelijkertijd terug in de tijd kunnen reizen? Het bureau Müller-Rieger heeft deze uitvinding dan ook via een octrooi van het Europees Octrooibureau beschermd.

De Chronoskop® werd ontwikkeld in een lang en precair proces, dat als voorbeeld voor verdere ontwikkelingen kan dienen. In samenwerking met een interdisciplinair team ontwikkelde een gerenommeerde tentoonstellingsmaakster dit element speciaal voor Aken. Experts uit de geschiedeniswetenschappen, monumentenzorg, stedelijke vormgeving en mediawetenschappen leverden hun bijdrage aan het idee "chronoscoop", de ontwikkeling ervan en de gedetailleerde vormgeving van vorm en inhoud.

Een overzicht van de locaties en thema's

Start de film door op de gewenste locatie te klikken.

Die Aachener Chronoskope ® Station Dom Station Granusturm Station Königsgüter Station: Pfalz Station Rathaus Station Thermaquellen

deutsch    english    français    nederlands

Kontakt

Frau Weitenberg (Abt. Stadterneuerung und Stadtgestaltung)

Gefördert durch


welterbeprogramm_logo


foerderlogo_bmvbs

Weiterführendes

UNESCO-Welterbe