Wir verwenden Cookies, um für Sie die Benutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessern. OK Weitere Informationen
Inhoud

Alliantie pro familie 

Famille à Aix-la-ChapelleAken werd al in 1997 onderscheiden als kind- en gezinsvriendelijke stad. Het gezin speelt een centrale rol in ons maatschappelijk leven. In tijden van negatieve demografische ontwikkelingen is het daarom van belang, het gezinsleven en het stichten van een gezin in een stad te ondersteunen en te bevorderen.

Voor een toekomstgeoriënteerd Aken wil een curatorium, bestaande uit leden van alle maatschappelijke groeperingen, de situatie van gezinnen centraal stellen in zijn interesse en handelingen om zo de levensomstandigheden van gezinnen continu te verbeteren.

De Akense alliantie wil een maatschappelijk klimaat scheppen, dat gezinnen kracht geeft. Gezinnen moeten zich in Aken prettig voelen. Ze verhuizen graag naar Aken en en willen daar blijven wonen. Jongeren moeten ervan overtuigd worden om hier een gezin te stichten.

Ook voor de economie heeft een dergelijk klimaat positieve effecten. Een gezinsvriendelijke politiek verhindert bijv. het verhuizen van jonge vaklieden en hun gezinnen naar andere economische centra. Eén van de gezinspolitieke doelen van Aken is het om de mensen te helpen hun deskundigheid in plaatselijke firma’s in te brengen en tegelijkertijd een gelukkige gezinssituatie te creëren.

Meer in het Duits