Wir verwenden Cookies, um für Sie die Benutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessern. OK Weitere Informationen
Inhoud

Euregio Maas-Rijn 

Flags of Belgium, The Netherlands and Germany (c) Stadt Aachen / Andreas HerrmannDe stad Aken voormt samen met de Nederlandse steden Maastricht en Heerlen en de Belgische steden Luik en Hasselt een van de stedelijke knooppunten van de grensover-schrijdende Euregio Maas-Rijn. Deze verenigt, in een drielandenhoek Nederland, Belgie en Duitsland met een oppervlak van  11.000 km² en met 3,7 miljoen inwoners, vijf partnerregio's - de regio Aken, de Nederlandse provincie Limburg, de twee Belgische provincies Limburg en Luik en de Duitstalige gemeenschap van Belgie.

In het overgangsgebied van de grote wetenschappelijke en industriele centra in Noordwest Europa (Parijs, Luxemburg, Brussel, het Duitse Ruhrgebied, de Nederlandse Randstad en de Vlaamse steden) neemt de Euregio Maas-Rijn een uiterst gunstige geografische plaats in. De grote zeehavens Antwerpen en Rotterdam liggen niet veraf en in de directe omgeving bevinden zich de luchthavens van Luik, Maastricht-Aachen en de internationale luchthavens van Düsseldorf, Keulen, Amsterdam en Brussel. Bovendien is de Euregio Maas-Rijn via het Albert-Kanaal en het Juliana-Kanaal/Maas aangesloten op het Europese goederentransportnet van de binnenscheepvaart. Ook is de aansluiting met het spoorwegnet in Noord-Zuid en West-Oost richting uitstekend. De Europese hogesnelheidstrein TGV stopt in Luik en Aken.

Deze buitengewone ligging is voor bedrijven van groot nut. Een studie toonde aan dat tweederde van de industriegebieden in de Euregio Maas-Rijn goed tot zeer goed bereikbaar zijn. In de afgelopen jaren werden overigens meer dan 16.000 hectaren bedrijfsterrein ingericht. De Euregio Maas-Rijn beschikt over twee researchparken, twee industrie- en innovatieparken, alsmede 26 bedrijvencentra voornamelijk voor technologisch ontwikkelingen en voor de dienstensector.

De Euregio Maas-Rijn heeft ook op het gebied van opleiding en onderzoek de beste troeven in de hand. Bijna 100.000 studenten bezoeken de vijf universiteiten (Rheinisch  - Westfälisch Technische Hochschule Aachen, Université de Liège, Universiteit Maastricht, Limburgs Universitair Centrum Diepenbeek, open Universiteit Heerlen), de talrijke vakhogescholen, onderzoekscentra en universiteitsklinieken, die elkaar sterk aanvullen.

De Euregio Maas - Rijn is in 1974 ontstaan. Tijdens een officieel bezoek aan de stad Maastricht stelde de toekomstige koningin van Nederland, prinses Beatrix, voor om als prioriteit de grensoverschrijdende samenwerking van de regio's, die in het verleden zo levendig was geweest, te ondersteunen. Vervolgens besloten de Gouverneurs van de Belgische provincies Limburg en Luik, de Commissaris van de Koningin in de Nederlandse provincie Limburg en de Regeringspresident van Keulen over te gaan tot de oprichting van een werkgemeenschap, die deze samenwerking intensief ter hand moest nemen. Twee jaar later werd de Euregio Maas-Rijn een feit. In 1992 trad de Duitstalige gemeenschap van Belgie als vijfde partner en volwaardig deelgebied van de provincie Luik toe. Sinds 1991 heeft de Euregio Maas-Rijn een juridische grondslag in de vorm van een "Stichting" volgens het Nederlandse recht. Deze "Stichting" met zetel in Maastricht coordineert de grensoverschrijdende samenwerking van de vijf partnerregio's.

De Euregio Maas-Rijn is actief op elf gebieden: economische samenwerking, culturele manifestaties, taalprojecten, toeristische all-in aanbiedingen en sportmanifestaties, rampenbestrijding, jeugdwerk, onderwijsbeleidprojecten, technologietransfer, gezondheidszorg en milieu, Deze grensoverschrijdende samenwerking komt ten goede aan de mensen, die in de Euregio Maas-Rijn leven en die door deze grensoverschrijdende samenwerking van de 5 partnerregio's beter hun aanspraken op gelijkwaardige levensomstandigheden in het nieuwe Europa van de Regio`s kunnen laten gelden. Actieve participatie van de burgers is de kern van dit grensoverschrijdende werk, dat zijn beslag vindt in de gemeenschappelijke overtuiging, dat de dialoog tussen nabuurregio's, die weliswaar door grenzen gescheiden zijn maar met dezelfe problemen worstelen, tot Europese samenwerking en integratie zal kunnen bijdragen.

www.euregio-mr.org - Euregio Maas-Rijn

Nabijgelegen regio’s:
www.limburg.be - Belgisch-Limburg
www.dglive.be - Duitstalige gemeenschap in België
www.prov-liege.be - Provincie Luik
www.limburg.nl - Provincie Limburg (NL)
www.regioaachen.de - Regio Aken
www.wallonie.be - Wallonië